Elk jaar hebben mensen die de gemeente een periode hebben bezocht het verlangen om zich als lid aan te sluiten.

Evangelische gemeenten trekken veelal verschillende kerkelijke en niet-kerkelijke bezoekers aan, dus is het belangrijk dat u voordat u lid wordt, meer te weten komt over de Bijbelse en theologische uitgangspunten van onze Vrije Evangelische Gemeente. Zo komen o.a. de volgende  onderwerpen aan bod;

  • Kinderdoop
  • Volwassendoop
  • Avondmaal
  • Statuten

Er zijn meerdere bijeenkomsten die als een kring worden vormgegeven. U krijgt zo snel een indruk of de gemeente bij  u past qua sfeer en inhoud, daarbij is de orientatiekring een goede gelegenheid om elkaar persoonlijk nog beter te leren kennen.