Delen  -  ‘Elkaar’ staat centraal; je naaste liefhebben als jezelf, de ander uitnemender achten dan jezelf

We willen graag dat de gemeenteleden optimaal gestalte geven aan hun opdracht om er ook voor elkaar te zijn. We willen mensen graag in groepen bij elkaar brengen zodat ze kunnen groeien naar het beeld van Christus en elkaar kunnen liefhebben met de liefde van Christus.

  • Wat betreft gemeenschap richten we ons in eerste instantie op eigen leden, aspirant leden en vrienden met een duurzame relatie met de VEG.
  • Geloofsgroei vormt de basis voor een sterke gemeenschap.
  • Het principe ‘de ander uitnemender achten dan jezelf’ is voorwaarde voor een sterke gemeenschap. Het is het prioriteit geven aan liefde voor ‘elkaar’ boven liefde voor ‘jezelf’.
  • We streven ernaar ‘elkaar’ optimaal in beleid en uitvoering gestalte te geven (het geheel is meer dan de som der delen).
  • Alleen door zich aan de waarheid te houden is het uit liefde voor elkaar mogelijk te groeien naar Hem die het hoofd is: Jezus!
  • Een sterke gemeenschap is ook een dienstbare gemeenschap.
  • Een sterke gemeenschap is als een ‘licht’ in de wereld en daarmee een krachtige Evangelisatie- & Zendingsgemeente.
  • Gemeenschap komt ten volle tot uiting in samenkomsten, diaconaat en pastoraat.